Registration: Llengua i cultura italianes, nivell B2/C1, dilluns i dimarts, 9.45-11.15 h, aula 3, planta baixa

INFORMACIÓ DE L'USUARI
Nom:
Cognoms:
Número de document d'identitat:
Email:
Confirm Email:
Número de telèfon mòbil:
Vinculació: