Registration: Llengua i cultura alemanyes, nivell B2/C1, 13.00-14.30 h, aula 2, planta baixa

INFORMACIÓ DE L'USUARI

VIVES


Nom:
Cognoms:
Número de document d'identitat:
Email:
Confirm Email:
Número de telèfon mòbil:
Universitat de la Xarxa Vives amb què teniu vinculació:
Vinculació: