Registration: Llengua i cultura alemanyes, nivell A1 (Introducció), 9.00-10.30 h, aula 2, planta baixa

Malauradament, l'esdeveniment és ple i no ha estat possible completar el registre.

Unfortunately, this event is full and your enrollment has not been completed.

Servei de Política Lingüística

Universitat de València

INFORMACIÓ DE L'USUARI

VIVES


Nom:
Cognoms:
Número de document d'identitat:
Email:
Confirm Email:
Número de telèfon mòbil:
Universitat de la Xarxa Vives amb què teniu vinculació:
Vinculació: